Bygherrerådgivning


Står I overfor at skulle ændre noget i virksomhedens energisystemer eller produktionssystemer, kan vi tilføre den nødvendige ekspertise til processen. Som bygherrerådgiver bidrager vi med den viden og erfaring, som ikke er kernekompetencen i din virksomhed.

Vi sikrer de rette forudsætninger og grundlag for et vellykket projektforløb. Som din partner kan vi styre projektet igennem fra start til slut, eller vi kan rådgive inden for forskellige dele af processen.

Vi løser en eller flere af følgende opgaver

  • Sammenligning af tilbud, herunder opstilling af kriterier for valg af løsning
  • Gennemførelse af kontraktforhandlinger med leverandører og entreprenører
  • Varetagelse af virksomhedens interesser over for offentlige myndigheder
  • Kvalitetssikring af den færdige løsning
  • Vi sikrer, at alle eksterne ydelser er regnet med i budgettet
  • Vi sikrer, at tidsplaner og aftaler overholdes

Ovenstående ydelser udføres som oftest i tæt samarbejde med din virksomhedens repræsentanter og ledelse. Det sikrer, at den færdige løsning er i overensstemmelse med din virksomheds behov og interne politik på området.