Energianalyse og miljøledelse


En energianalyse bruges til at finde veje til optimering af en proces, et system eller et forbrug. Analysen bygger på de traditionelle kvalitetscirkler, som er grundlaget for de fleste kvalitetssikringssystemer.
 

Vi Løser opgaven sammen med jer og coacher jer videre.


Ovenstående ydelser udføres som oftest i tæt samarbejde med virksomhedens repræsentanter og ledelse. Det sikrer, at den færdige løsning er i overensstemmelse med virksomhedens behov og interne politik på området. Når vi udfører energi- og miljøledelse, er det ud fra samme koncept, som opbygges efter de gældende standarder DS 2304, ISO 14001, EMAS m.v.