Projektering og projektledelse

Som din sparringspartner bibringer vi den viden og erfaring, som ikke er kernekompetencen i din daglige forretning. Vi kan hjælpe din virksomhed med at løse opgaver, som ligger uden for jeres kompetenceområde og dermed udvikler og udvider jeres forretning.

Vi sikrer de rette forudsætninger og grundlaget for et vellykket projektforløb. Det giver både tilfredse kunder i den sidste ende og øget omsætning i din virksomhed.
 
Vi løser en eller flere af følgende opgaver
  • Oplæg til den tekniske løsning 
  • Projekterer i det omfang det er nødvendigt
  • Vi hjælper med at gennemføre kontraktforhandlinger med leverandører og hovedentreprenører i samarbejde med jeres ledelse
  • Vi driver projektet igennem og sikrer den rette kvalitet til den rette pris og tid (vi er din mand på pladsen)
  • Vi laver det nødvendige kvalitetssikringsmateriale og ”As built” dokumentation